X
Menu
X

*English below*

SQVOT program išče nove prostovoljke_ce!

Te zanima prostovoljno delo v programu, ki se ukvarja s stanovanjsko izključenostjo in brezdomnostjo mladih LGBTIQ+ mladih?

Te zanima ulično delo in pripravljanje aktivnosti za mlade LGBTIQ+ osebe?

Želiš nabrati nove delovne izkušnje v nevladni organizaciji?

Se želiš bolj aktivno vključiti v delo LGBTIQ+ skupnosti?

 

Če se v danih trditvah najdeš, potem je to pravi naslov zate!

 

Kaj pričakujemo od tebe?

 • Organiziranost in samoinicativnost

 • Točnost in upoštevanje dogovorov

 • Veselje do dela z ljudmi

 • Poznavanje LGBTIQ+ terminologije

 • Kreativnost in veselje do dela z LGBTIQ+ populacijo

 

Kaj ti lahko ponudimo?

 • Priložnost vključevanja soustvarjanja programa SQVOT  (več o programu si lahko preberete na: https://sqvot.si/

 • Razvoj in dodatna okrepitev znanja in orodij s področja stanovanjske izključenosti in brezdomnosti LGBTIQ+ mladih

 • V veliki meri prilagodljiv urnik, saj aktivnosti večinoma potekajo v popoldanskem času

 • Možnost udeležbe na mednarodnih izmenjavah

 

Če razmišljaš o prijavi, izpolni Google obrazec, ki ga najdeš na tej povezavi: https://forms.gle/4Xmw8LKcoxiZcNP98 do 16. 8. 2022. Za vsa dodatna vprašanja nas lahko kontaktiraš na e-naslov sqvot@ljubljanapride.org. Uvodno srečanje novih prostovoljk_cev bo potekalo 7. 9. 2022 ob 16h v prostorih Društva Parada ponosa na Dunajski 10. Veselimo se srečanja s tabo!

_______________

The SQVOT programme is looking for new volunteers!

Are you interested in volunteering in a programme that addresses housing exclusion and homelessness of LGBTIQ+ young people?

Are you interested in street work and preparing activities for LGBTIQ+ young people?

Do you want to gain new work experience in an NGO?

Do you want to get more actively involved in the LGBTIQ+ community?

 

If you find yourself in the given statements, then this is the right place for you!

 

What do we expect from you?

 • Organisation and self-initiation

 • Punctuality and following agreements

 • A joy of working with people

 • Knowledge of LGBTIQ+ terminology

 • Creativity and joy in working with the LGBTIQ+ population

 

What can we offer you?

 • The opportunity to be involved in the co-creation of the SQVOT programme (you can read more about the programme at: https://sqvot.si/

 • Development and further strengthening of knowledge and tools in the field of housing exclusion and homelessness of LGBTIQ+ young people

 • Largely flexible scheduling, with activities mostly taking place in the afternoons

 • Opportunity to participate in international exchanges

 

If you are thinking about applying, please fill in the Google form here: https://forms.gle/4Xmw8LKcoxiZcNP98 by 16 August 2022. For any further questions, please contact us at sqvot@ljubljanapride.org. The kick-off meeting for new volunteers will take place on 7th September 2022 at 4 p.m. at the premises of the Ljubljana Pride Association, Dunajska 10, Ljubljana. We look forward to meeting you!